Εγκαταστάσεις

Η neverland αποτελείται από δύο μεγάλα, εξαιρετικής ποιότητας ανεξάρτητα σχολικά συγκροτήματα.

Read More

Για τους γονείς

Δικαιολογητικά εγγραφής, πληροφορίες και ώρες επικοινωνίας με τη διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς

Read More

Πρόγραμμα

Το καθημερινό πρόγραμμα των παιδιών

Read More

Διδακτικές προσεγγίσεις

Η παιδαγωγική φιλοσοφία της neverland

Read More