Διδακτικές προσεγγίσεις

activities neverland

Με έμπειρο προσωπικό και καινοτόμες ιδέες έχει οργανωθεί ένα ευέλικτο και φιλικό στα παιδιά μαθησιακό περιβάλλον, το οποίο εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για την ολόπλευρη ανάπτυξή τους, καλλιεργώντας τη δημιουργικότητα και την αυτονομία τους, ενεργοποιώντας τη σκέψη τους και επιτρέποντάς τους να βιώνουν τη χαρά και την απόλαυση που μπορεί να προσφέρει η κατάκτηση της γνώσης.
Για την επίτευξη του στόχου μας ακολουθούνται παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις κατάλληλες για μικρά παιδιά όπως τα «σχέδια εργασίας» και οι «διαθεματικές δραστηριότητες».

Τα Σχέδια εργασίας ή σχέδια εκπαιδευτικής δράσης (γνωστό και ως project), είναι μια προσέγγιση, ένας τρόπος ομαδικής διδασκαλίας, η οποία διαμορφώνεται και διεξάγεται απ’ όλους όσους συμμετέχουν σε αυτή και προωθεί μια συνέχεια ανάμεσα στο σχολείο στο σπίτι και στον έξω κόσμο.
Σε ένα δομημένο σχέδιο, ομαδικής εργασίας συμμετέχουν όλα τα παιδιά τα οποία εμπλέκονται σε συλλογικές δραστηριότητες που ευνοούν την αλληλεπίδραση, την επικοινωνία, τη χρήση της τεχνολογίας, τον προφορικό και το γραπτό λόγο. Η ανάπτυξη ενός θέματος μέσα στο πλαίσιο ενός project εξασκεί τους μαθητές στο "πώς να μαθαίνουν" και να αναλαμβάνουν ευθύνες ατομικές και ομαδικές για την επίτευξη των στόχων.Με τη μέθοδο "project" το παιδί μαθαίνει πιο εύκολα γιατί:


-προσδιορίζει τα ίδιο τι θέλει να μάθει
-μαθαίνει αυτό ακριβώς που ρωτάει
-προχωράει στην κατάκτηση της γνώσης όπως η αράχνη φτιάχνει τον ιστό της
-ξεκινάει από τα γενικά και καταλήγει στα ειδικά
-προχωράει σύμφωνα με το ρυθμό της ομάδας
-μαθαίνει με ποικίλους τρόπους (αφήγηση, φωτογραφίες, video, internet, επισκέψεις, εικαστικά, θέατρο μουσική κ.τ.λ.) που το βοηθούν να διατηρήσει το ενδιαφέρον του για το θέμα.

Επίσης η μέθοδος διδασκαλίας project δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να αντιληφθούν και να αντιμετωπίσουν την τάξη ως κοινότητα. Το ήθος της κοινότητας δημιουργείται όταν αναμένεται από όλα τα παιδιά να συνεισφέρουν στη ζωή της ομάδας και ενθαρρύνονται σ' αυτήν τους την προσπάθεια, ακόμη και αν το επιτυγχάνουν με διαφορετικούς τρόπους το καθένα.
Η μάθηση θεωρείται κοινωνική δραστηριότητα, είναι δηλαδή μια διαδικασία που αναπτύσσεται κατά τη συναναστροφή του ατόμου με άλλους και σε αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του. Οι σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις όπως η διαθεματική προσέγγιση και τα σχέδια εργασίας διέπονται από τις αρχές και τους νόμους του έργου του Piaget και του Vygotsky.
Ο Piaget υποστήριξε ότι η κατάκτηση της γνώσης είναι μια ενεργητική διαδικασία και ότι τα παιδιά οικοδομούν σταδιακά τη γνώση τους μέσα από τη δική τους δραστηριότητα.
Σύμφωνα με τον Vygotsky, η μάθηση και η εξέλιξη στο παιδί αλληλεπιδρούν. Το παιδί εξελίσσεται μέσω της εκπαίδευσής του, άρα η επιτυχώς σχεδιασμένη εκπαιδευτική διαδικασία, κατά την οποία λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο ανάπτυξης του παιδιού. Το βοηθά να μεταβεί στη ζώνη της επόμενης εξέλιξης.

 

Τι είναι και τι μας προσφέρουν οι Διαθεματικές Δραστηριότητες;
νηπιαγωγείο εύοσμοςΗ Διαθεματική Προσέγγιση είναι μια διδακτική μεθοδολογία που αντιμετωπίζει την γνώση ως ολότητα και όχι τεμαχισμένη σε διαφορετικές γνωστικές περιοχές.
Κατά την μελέτη ενός θέματος, ξεκινάμε από τα προσωπικά βιώματα των παιδιών, που θα μας δώσουν την αφορμή να προσεγγίσουμε γνώσεις που συνδέονται με διαφορετικές μαθησιακές περιοχές, όπως η μελέτη περιβάλλοντος, οι φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά, η γλώσσα κ.τ.λ.
Η προσέγγιση αυτών των γνώσεων μπορεί να επιτευχθεί με την αξιοποίηση διαφορετικών μέσων και διδακτικών πρακτικών όπως: διατύπωση ερωτημάτων και διερεύνησή τους, άντληση πληροφοριών, αφήγηση εμπειριών,δραματοποίηση, ανάγνωση ενημερωτικών και λογοτεχνικών κειμένων που συνδέονται με οποιδήποτε τρόπο με το θέμα, παραγωγή κειμένων με ποικίλους επικοινωνιακούς στόχους, εικαστικές αναπαραστάσεις και άλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες, χρήση νέων τεχνολογιών κ.τ.λ.


Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι η Διαθεματική Προσέγγιση ως μέθοδος διδασκαλίας, αντανακλά μια αντίληψη για τη μάθηση στο πλαίσιο της οποίας τα παιδιά εμπλέκονται δυναμικά στη μαθησιακή διαδικασία. Κατά τον σχεδιασμό του προγράμματός μας, λαμβάνουμε υπόψη τα ενδιαφέροντα των παιδιών και τις προηγούμενες μαθησιακές και κοινωνικές τους εμπειρίες και τις αξιοποιούμε θετικά ως αφορμές για περαιτέρω επεξεργασία. 

ησιακή προσπάθεια κάθε παιδιού, ενώ παράλληλα διαμορφώνουμε τις προϋποθέσεις για την ολόπλευρη – σωματική, συναισθηματική, νοητική και κοινωνική – ανάπτυξή του.Σεβόμαστε την προσωπικότητα και την ταυτότητα κάθε παιδιού, το προτρέπουμε να παίρνει το λόγο και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και το ενθαρρύνουμε συνεχώς να εξερευνά και να ανακαλύπτει. Φροντίζοντας με συστηματικό τρόπο τα παραπάνω, αναλαμβάνουμε ρόλο διαμεσολαβητή στη μαθησιακή προσπάθεια κάθε παιδιού, ενώ παράλληλα διαμορφώνουμε τις προϋποθέσεις για την ολόπλευρη – σωματική, συναισθηματική, νοητική και κοινωνική – ανάπτυξή του.

 

Τι είναι οι Γωνιές στο Νηπιαγωγείο;
Στο Νηπιαγωγείο το εσωτερικό κάθε τάξης διαμορφώνεται σε επιμέρους χώρους, σε περιοχές διαφορετικών ενδιαφερόντων, που ονομάζονται "γωνιές". Πρόκειται για χώρους απλούς που ο καθένας τους έχει συγκεκριμένο θέμα λειτουργίας και είναι εξοπλισμένος με το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό.
Οι γωνιές ενοποιούν τη μάθηση με τον καλύτερο τρόπο και επιτρέπουν να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα που σέβεται τις δυνατότητες και τον προσωπικό ρυθμό του κάθε παιδιού. Στο πλαίσιο του παιχνιδιού στις γωνιές συνδέεται αβίαστα το περιεχόμενο διαφορετικών μαθησιακών περιοχών και δίνονται στα παιδιά ευκαιρίες για αυτόνομες δραστηριότητες και αλληλεπίδραση. Στις γωνιές κάθε παιδί επιλέγει να δουλέψει ατομικά, παράλληλα, σε συνεργασία με τον φίλο του ή ως μέλος μιας μικρής ομάδας.


Ποια είναι η παιδαγωγική διάσταση της λειτουργίας των ομάδων στο Νηπιαγωγείο;
δραστηριότητες παιδικός σταθμόςΗ ομάδα εκτός από τον ενσωματικό και κοινωνικό της χαρακτήρα, αποτελεί για το νηπιαγωγείο και φορέα αγωγής, επειδή, μέσα από την υιοθέτηση μορφών κοινωνικής συμπεριφοράς και τρόπων συνεργασίας προσαρμοσμένων στις δυνατότητες της προσχολικής ηλικίας, συμβάλλει αποφασιστικά στη διαδικασία ανάπτυξης του παιδιού και στη μάθηση.
Ειδικότερα για τη μάθηση, ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι διαπροσωπικές σχέσεις των παιδιών που δημιουργούνται κυρίως μέσα από τις ευκαιρίες για συζήτηση, διαφωνία, λήψη απόφασης, υλοποίηση κοινού στόχου τις οποίες προσφέρει η συμμετοχή στην ομάδα. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτό το πλέγμα σχέσεων και διαδικασιών είναι σημαντικά από εκπαιδευτική άποψη, επειδή συμβάλλουν στην ωρίμανση των ατομικών ικανοτήτων για αυτενέργεια, πρωτοβουλία, δημιουργικότητα και κυρίως «μαθαίνουν στο παιδί πώς να μαθαίνει».