Για τους γονείς

ενημέρωση γονέων

 • - Οι ώρες επικοινωνίας με τη διεύθυνση και τους Εκπαιδευτικούς καθορίζονται στην αρχή κάθε σχολικού έτους και ανακοινώνονται στους γονείς.
 • - Στη διάρκεια του έτους γίνονται συγκεντρώσεις Γονέων, εκδηλώσεις και σεμινάρια με ψυχολόγο για ζητήματα που αφορούν αυτές τις ηλικίες ή για οποιαδήποτε προβλήματα προκύπτουν.

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

  1. - Ατομικό δελτίο μαθητή ( σας το παρέχουμε εμείς )
  2. - Πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης του δήμου όπου είναι γραμμένο το παιδί (όχι ληξιαρχική πράξη γέννησης). Είναι απαραίτητο το πιστοποιητικό να γράφει ημερομηνία γέννησης, υπηκοότητα και αριθμό δημοτολογίου.
  3. - Φωτοτυπία της σελίδας των εμβολίων από το Βιβλιάριο Υγείας του παιδιού.
  4. - Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης.
  5. - Πιστοποιητικό οφθαλμολογικής εξέτασης από ημόσιο Νοσοκομείο.
  6. - Ιατρική βεβαίωση ότι μπορεί να ασκείται σε διάφορες αθλητικές δραστηριότητες.

Για τα παιδιά με ξένη υπηκοότητα θα πρέπει να υπάρχουν επιπλέον :

  1. - Άδεια παραμονής των γονέων
  2. - Πιστοποιητικό γέννησης ή άλλο επίσημο έγγραφο μεταφρασμένο και επικυρωμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Χωρίς τα παραπάνω, απαραίτητα για όλα τα ιδιωτικά και δημόσια σχολεία, δικαιολογητικά δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί η εγγραφή.

- Δυνατότητα έκπτωσης 10% επί των διδάκτρων παρέχεται στο 2ο παιδί, ενώ για το 3ο παρέχεται έκπτωση 50%.

Γνωρίστε την εκπαιδευτική ομάδα και τους συνεργάτες της neverland

Κατεβάστε την αίτηση εγγραφής σε μορφή word ή σε μορφή pdf και μπορείται να μας τη στείλετε είτε ηλεκτρονικά είτε περνώντας από τις σχολικές μονάδες.

Αίτηση σε μορφή word   αιτηση εγγραφής    Αίτηση σε μορφή pdf αιτηση εγγραφής neverland